Salomonhög – En av Bjärehalvöns största byar på 1600-talet

BYN SALOMONHÖG förekommer i skriftkällor från 1524 som Sallemandte höy. Ordet Höy syftar på gravhögarna i området. Högarna dominerar fortfarande blickfånget i landskapet, framförallt Salomonhögarna i sydöst.  I området finns även…

Fortsätt läsaSalomonhög – En av Bjärehalvöns största byar på 1600-talet