Vårt arbete med

Vision 50/50

Vision 50/50 på Bjäre

Vision 50/50 startades av Svenska Golfförbundet för att öka andelen kvinnors medverkan i golfen som traditionellt varit en sport utvecklad av män för män. Det hade också noterats att fler kvinnor än män slutar spela efter några år.

Svenska Golfförbundet vill skapa en mer jämställd idrott eftersom det leder till fler aktiva golfare på alla nivåer och som i sin tur bidrar till en starkare och stabilare ekonomi för golfklubbarna. Till en början kom Vision 50/50 att ta sikte på ojämlikheter mellan män o kvinnor samt flickor och pojkars förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap.

Vision 50/50 Bjäre GK blev efter de första 8 pilotklubbarna utvald tillsammans med 40 klubbar att ingå i projektet som är en satsning att långsiktigt ge både kvinnor och män, flickor och pojkar samma förutsättning att utöva sin golf.

Vision 50/50 är inget projekt, det är en långsiktig process som ska resultera i nya attityder och förhållningssätt.

Det kräver mångas engagemang och vilja. Det är en nödvändig resa som nu börjar i klubbar, organisationer och förbund.

Hittills har projektet drivits tillsammans med Bolaget med medlemmar ur styrelsen.

Vår gemensamma spaning på klubben om vilka utmaningar vi har i dessa frågor fann vi att:

Handlingsplan

Vår gemensamma värdegrund på Bjäre Golfklubb

Hur vi är och förväntas vara

Vision för Bjäre Golfklubb

Bjäre GK skall erbjuda medlemmar och gäster en komplett golfanläggning med hög kvalité och
en bana som rankas som en av regionens bästa, i en stimulerande och trivsam miljö.

Bjäre GK skall verka för “Livskvalité och energi i en stimulerande miljö.

Bjäre GK skall uppfattas som Tillgänglig, Engagerande och Utvecklande.