Du visar för närvarande Salomonhög – En av Bjärehalvöns största byar på 1600-talet

Salomonhög – En av Bjärehalvöns största byar på 1600-talet

BYN SALOMONHÖG förekommer i skriftkällor från 1524 som Sallemandte höy. Ordet Höy syftar på gravhögarna i området. Högarna dominerar fortfarande blickfånget i landskapet, framförallt Salomonhögarna i sydöst. 

I området finns även flera stensättningar samt hällristningar i form av skålgropar. I samband med golfbanans anläggande under slutet av 1980-talet gjordes arkeologiska undersökningar.  Man fann då flintavslag, -spån och skrapor av vilka några daterades till yngre stenåldern.

Anmärkningsvärt var det stora antalet eldstäder och kokgropar man fann i området. På en platå i sluttningen mot Sinarpsdalen låg de koncentrerade i flera rader och i olika väderstreck. Både eldstäderna och kokgroparna kan ha ingått i ett boplatsområde och använts för matlagning, värme- och ljuskällor, men de kan också ha använts vid religiösa ceremonier där inslag av rituell matlagning och offerbål ingick.

Historien avspeglas bland annat i vår logotype och runtom på anläggningen där vi sparat föremål, bland annat en pilspets som banans arkitekt Svante Dahlgren fann vid nuvarande hål nummer 3. Ni finner den vid högra ingången till krogen.

Salomonhög är sannerligen en historisk plats där maten och elden varit en viktig del av livet och historiens vingslag kring Salomonhög finns med oss än idag in i vårt kök och grytorna på Salomonkrog.

Upptäck en unik kombination av historia och nöje genom att ta del av våra golfpaket med övernattning. Njut av en minnesvärd golfupplevelse på Salomonhög och låt landskapets skönhet följa med dig under hela din vistelse.

Lämna ett svar